Arbeids-
områder

Arbeidsområder

Bedriftsrådgivning

Forretningsplanlegging.
Søknadsutvikling.
Støtte i bruk av virkemiddelapparatet.
Brobygging for innovatører og næringsliv.

Samfunns- og næringsutvikling

Infrastrukturutvikling.
Utvikling av rammevilkår.
Prosjektutvikling og prosjektstyring.
Tilrettelegger for etablering av private og offentlige arbeidsplasser.
Talerør for næringslivet og kommunen i næringspolitiske spørsmål.

Vefsn næringsfond

Les mer her