BÆREKRAFTSRAPPORTERING FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

ESG og bærekraft er to sider av samme sak, og alt handler om hvordan vi innretter oss for en framtid som krever at vi alle har et gjennomtenkt forhold til hvordan vi behandler og bruker naturen.

 

Kilder:
RESTART
FOOTPRINT
KPMG
ARP
Åpenhetsloven

Faktaboks (kilde: Visma)

  • ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. ESG måler hvordan bedriften påvirker miljømessige og samfunnsmessige sider av investeringer og drift.
  • EU-taksonomien er et påbud som krever at bedriften din skal være transparente når det kommer til bærekraft. Taksonomien skal bidra til å synliggjøre om bedriftens økonomiske aktiviteter er bærekraftige ut i fra EUs definerte miljømål. Den vil også bidra til å fjerne muligheten for å grønnvaske seg, altså feilaktig fremstille bedriften som bærekraftig med tomme ord.
  • CSRD er forkortelse for Corporate Sustainability Reporting Directive, og formelt sett er det en endring av EUs regnskapsdirektiv om blant annet ikke-finansiell rapportering, som inngår i den norske regnskapsloven, der det er pålagt å rapportere om samfunnsansvar.