Vefsn næringsfond

er lukket

og åpner igjen 3. juni 2024, med søknadsfrist 16. september

Næringsfondet er nå lukket etter at søknadsfristen gikk ut 15. mars. Saksbehandling pågår og søkerne blir kontaktet etter behov, f.eks. for å levere  ytterligere dokumentasjon på sin søknad. Fondsstyret har fått en utsettelse på kommende møte, som nå er berammet til 3. mai. Alle søkerne får snarest mulig beskjed om hvilket vedtak som er gjort. For dem som får positivt vedtak vil det ta omtrent en uke før prosessen fortsetter med tilbud og avtale om videre framdrift. Følg med på dennes side hvor endringer og annen relevant informasjo publiseres. Her noen viktige punkter for deg som søker på næringsfondsmidler:

  • Søknadsfrist og lukking av søknadsportal 15. mars
  • Saksbehandling ferdig 25. april
  • Fondstyret gjør vedtak 3. mai
  • Informasjon til søkerne om vedtak 3. – 10. mai
  • Avtale om tilskudd signeres av mottaker 13. – 15. mai
  • Utbetaling av tilskudd når avtalens vilkår er oppfylt

Vefsn Næringsfond skal anvendes til videreutvikling av eksisterende næringsliv, etablering av ny virksomhet og til andre næringsfremmende formål. Fondet skal anvendes i samsvar med den til enhver tid gjeldende næringsplan for Vefsn kommune.

Det skal være mulig for alle næringsdrivende å komme i posisjon til å motta tilskudd, og det skal være enkelt å søke. Vi tar gjerne imot tilbakemelding på om du som næringslivsrepresentant synes det er for vanskelig å søke, eller å oppnå tilskudd. Her kan du følge noen tips og råd for å komme godt i mål. Start i dag og ta kontakt om du lurer på noe!

 

Fem trinn til hjelp for realisering av din idè!

 

1 – Retningslinjene

Sett deg inn i retningslinjene for næringsfondet

2 – Hva og hvordan

Les utlysningsteksten for fondet

3 – Bruk av søknadsportalen

Lær hvordan bruke Regionalforvaltning, og opprett din egen profil

4 – Din søknad

Forfatt søknadsbrev og utvikle din kostnads- og finansieringsplan

5 – Søknadsportalen

Logg på regionalforvaltning.no og lever din søknad

 

 

MON kan være behjelpelig med støtte i søkeprosessen og ved interesse i etablererprogram.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
Bent Bakkan – bent.bakkan@mon.no – 92077399