Velg en side

Vefsn kommunes næringsfond er åpent

av | aug 9, 2023

Du trenger ikke å ha den ultimate løsningen for en grønn framtid, for å oppnå økonomisk støtte fra næringsfondet. Derimot kan det lønne seg å ha en gjennomtenkt strategi for hvordan ditt foretak skal bidra til at vi skal nå målene. I retningslinjene står følgende: «Vefsn Næringsfond søker å følge FNs bærekraftsmål ved å yte tilskudd til virksomheter og prosjekt som arbeider aktivt med bærekraftmålene, og som medfører at Vefsnsamfunnet igjen bidrar til de gjeldende, omforente mål som Norge har avtalefestet.»

I årets andre tildelingsrunde kan du levere din søknad innen utløpet av 15. september. Da stenger søknadsportalen automatisk. Alt du trenger av informasjon finner du her. Lykke til med din satsing på eget foretak og med søknad på næringsfondet!