Delegasjonsmøtene i Nordland fylkesting, søndag 3. desember 2023:
Takk for at vi får besøke dere som har en lang agenda og mange som vil gi dere viktig informasjon! Her skal det handle om bærekraftig entreprenørskap og utdanning av entreprenører gjennom Startopp Nordland.

Vi representerer etablererprogrammet Startopp Nordland (forkorta SON), som er et felles helhetlig etablerertilbud til hele Nordland. De fem regionene i Nordland arbeider sammen om dette og er representert av Elin Kvamme, Saltdal Utvikling KF for regionen Salten, og Bent Bakkan, MON KF for regionen Helgeland. Øvrige i samarbeidet er Egga Utvikling for Lofoten og Vesterålen, Futurum for Ofoten og Rana Utvikling for Helgeland.

Bakgrunnen for at man starta arbeidet med et felles, helhetlig etablererprogram for Nordland var at det ble gjennomført opplæring på svært forskjellig vis, og tilbudet var varierende. NFK og INN inviterte inn regionene til et samarbeid for å se på ei løsning, og i 2022 starta vårt felles etablererprogram. En spesiell takk rettes forrige periodes fylkesråd for næring Linda Haukland og fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide, for et godt samarbeid, og for at de ved flere anledninger ga tydelig uttrykk for sin støtte til Startopp Nordland.

SON er et tilbud til entreprenører og gründere i tidlig fase. Det er et unikt tilbud som er likt for alle etablerere, og gjennomføres digitalt med inntil 12-13 deltagere per program, 10 samlinger over 6-8 uker. Vår valgte leverandør for etablererprogrammet er Entreprenerdy, som er et selskap med hovedkontor i Bergen, og avdelinger i mange andre land. Entreprenerdy er grunnlagt av Yngve Dahle fra Mo i Rana. Selskapet har utvikla en digital plattform som er et arbeidsverktøy for alle deltakere som de benytter under programmet, for å lage sin forretningsplan. Deltakerne får også tilgang til å benytte denne plattformen etter endt bruk.

Mange av dere er også opptatt av entreprenørskap, og ønsker at flere skal bli i stand til å etablere bedrifter. Det sitter helt sikkert flere gründerspirer på fylkestinget! Næringslivet i Nordland trenger etablerere, som med bærekraftsmålene i ryggmargen utvikler sine gode ideer og skaper arbeidsplasser. Og de gode ideene er der ute! Noen kommer i gang på egen hånd, noen gjør det på bakgrunn av sin utdanning og erfaring, og større bedrifter har sine egne prosesser når de skal etablere seg på et nytt sted, eller ha knoppskyting i egen bedrift. Men det viser seg ikke å være nok – utdannelse av entreprenører kan være det som avgjør framtida for et samfunn. I Nordland har vi mange kommuner hvor gründere har preget samfunnsutviklingen, og er viktige bidragsytere til trippel bunnlinje etter ESG-modellen. Altså dekker det bærekraftige perspektivet innen klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Vi ser med glede at fylkesrådets politiske plattform for 2023 – 2027, i kapittel 4 «På lag med jobbskaperne og næringslivet», har stort fokus på at de unge skal skape sin egen arbeidsplass, og få sin første arbeidsplass i Nordland. Dette varmer våre entreprenørskapshjerter!

Derfor er det viktig at dere som er med og styrer samfunnsutviklinga også bidrar til at nye entreprenører i Nordlands alle 41 kommuner får lik tilgang til felles, helhetlig etablerertilbud.

SON er mer enn bare et etablererprogram. Vår aktivitet stimulerer til attraktivitet, bli- og bolyst, samt inkludering av menneskelige ressurser som ønsker å bidra gjennom sine bedrifter. Det planlegges for eksempel i disse dager etablererprogram både for engelskspråklige og ukrainske. Vi har også mange flerspråklige bosatt i Nordland som vi ønsker skal fortsette å være her, og gjerne skape sine egne arbeidsplasser.

Hva er så utfordringene? SON er startet etter bestilling fra NFK og vi i arbeidsgruppen er verktøyet. Regionene har opparbeidet seg en unik kompetanse på entreprenørskapsprogram og arbeid rundt entreprenører. Denne kompetansen og det gode samarbeidet må ikke forsvinne.

Men for å kunne fortsette arbeidet, og virkelig nå ut til hele Nordland må det etableres forutsigbarhet i finanseringen. Vi har snakket med flere andre fylker, og det vi ser er at fylkeskommunen har en meget sentral rolle i samarbeidet, i samarbeid med IN, statsforvalter og NAV. I noen fylker er også Forskningsrådet og SIVA også med.

SON vil gjerne fortsette arbeidet, og trenger i en fase på noen år hvor tilbudet etableres fast rundt NOK 6 millioner årlig for å nå ut til alle, utvikle kompetanse, skape samarbeid i økosystemet i Nordland og gi etablererne en god grunn til å bo i Nordland, som beskrevet i den politiske plattformen.

Vi er like samtidig som vi er ulike, og 41 kommuner skal ha lik informasjon. Som dere skjønner er det ikke umulig, men det tar litt tid og koster noe.

SON avslutter med å appellere til alle som har påvirkning på hvordan Nordlands økonomiske ressurser brukes, om at det sørges for stabil og flerårig finansiering av vårt arbeide, sånn at de som trenger etablereropplæring vet at det gjennom året kommer flere muligheter til å bli med på et program. Samt at de får oppfølging både under og etter programmet.

Takk for oppmerksomheten og lykke til med årets siste fylkestingsamling!

Vil du vite litt mer om etablereropplæring i Nordland – les her.