NÆRINGSPRISEN

Innbyggerne i Vefsn inviteres til å levere forslag på kandidater til Næringsprisen for Vefsn kommune 2023.

Næringsprisen skal stimulere til nyskaping i og utvikling av næringslivet i Vefsn.

Formålet med prisen er at den kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden, og som har gjort en innsats ut over det vanlige.

Ditt forslag sendes snarest til post@mon.no, og leveringsfrist er 20. januar 2024.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Espen Isaksen, 924 85 601