Om MON KF

Selskapet er Vefsn kommunes næringsetat, og ivaretar det løpende tiltaksarbeid, driver aktiv næringsutvikling og yter etableringsbistand og råd til nye og eksisterende bedrifter. MON er samarbeidspartner og kontaktledd mellom næringslivet og kommunen.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF
Fearnleys gt. 7-9, 8656 Mosjøen
Org.nr 990 742 847

VISJON

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF skal være en pådriver for utvikling og vekst i Mosjøen og Vefsn.

VERDIER

Handlekraftig  Inkluderende
Engasjert  Kreativ

Verdiene er grunnlaget for kulturen vår. De gjenspeiler hva vi kan forvente av hverandre og hvordan vi jobber og opptrer.

SAMARBEIDSPARTNERE:

Styret i MON KF består fra 2020 av:

 

Se møtekalender, saksliste og vedtak styret har gjort her

Styret i MON KF består fra 2020 av:

Rune Krutå,  styreleder
rune.kruta@vefsn.kommune.no

Berit Hundåla, nestleder
ordforer@vefsn.kommune.no

Malin L. Johansen
malin.lynghaug@gmail.com

Åshild Pettersen
ashild.pettersen@vefsn.kommune.no

Bjørn Larsen
bjorn@ekvipasjen.no

Ellen Løvold Strand
ellen@fruhaugans.no

Stian Nordal Jensen
stiannordal.jensen@alcoa.no

Ida Marie Larsen (ansattes rep.)
Ida.m.larsen@mon.no

 

Se møtekalender, saksliste og vedtak styret har gjort her