Velg en side

Om MON KF

Selskapet er Vefsn kommunes næringsetat, og ivaretar det løpende tiltaksarbeid, driver aktiv næringsutvikling og yter etableringsbistand og råd til nye og eksisterende bedrifter. MON er samarbeidspartner og kontaktledd mellom næringslivet og kommunen.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF
Fearnleys gt. 7-9, 8656 Mosjøen
Org.nr 990 742 847

Bedriftsrådgivning

Forretningsplanlegging.
Søknadsutvikling.
Støtte i bruk av virkemiddelapparatet.
Brobygging for innovatører og næringsliv.

Samfunns- og næringsutvikling

Infrastrukturutvikling.
Utvikling av rammevilkår.
Prosjektutvikling og prosjektstyring.
Tilrettelegger for etablering av private og offentlige arbeidsplasser.
Talerør for næringslivet og kommunen i næringspolitiske spørsmål.

Vefsn næringsfond

Les mer her

VISJON

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF skal være en pådriver for utvikling og vekst i Mosjøen og Vefsn.

VERDIER

Handlekraftig  Inkluderende
Engasjert  Kreativ

Verdiene er grunnlaget for kulturen vår. De gjenspeiler hva vi kan forvente av hverandre og hvordan vi jobber og opptrer.

Ansatte i MON

Espen Isaksen

Espen Isaksen

Hege Amundsen

Hege Amundsen

Snorre Lund

Snorre Lund

Forretningsutvikler

snorre.lund@mon.no
Tlf. 928 39 938

Bent Bakkan

Bent Bakkan

Thomas Bjørnå

Prosjektleder Vefsnaprosjektene

thomas.bjorna@mon.no
Tlf. 904 77 459

Elin Luktvassli

Olav Karlsen

Simon Almås

Simon Almås

Simon Almås

Wivi Amundsen

Rådgiver samfunn og næring

wivi.amundsen@mon.no
Tlf. 992 35 010

 

SAMARBEIDSPARTNERE:

Styret i MON KF består fra 2022 av:

 

Se møtekalender, saksliste og vedtak styret har gjort her