Prosjekter

Prosjektvirksomhet er en viktig del av arbeidshverdagen vår.
Her er utvalgte prioriterte prosjekter som vi jobber med nå. 

ACE Green

Øke andelen jernbanetransport av gods til og fra Nordland.

Les mer

Næringsplan

Næringsplan for Vefsn kommune.

Les mer

Nye Helgelandssykehuset

Ny sykehusstruktur på Helgeland.

Les mer

Helgeland Industripark

Tilrettelegge for næringsetablering på næringsarealer.

Les mer

Rekruttskole på Drevjamoen

Jobbe for en fremtidig rekruttskole på Drevjamoen.

Les mer

Stedskapingsskolen

Stedskapingskolen er et innbyggerstyrt stedsutviklingsprosjekt.

Les mer

Vefsnaprosjektene

Fiskeforvaltning, Bevaring sjøørret, Reetablering laks, Overvåkning, Friskmelding Fustavassdraget, Reetablering laksetrappene.

Les mer

Utvikling av Mosjøen som regionsenter

– Mulighetsstudie Mosjøen VGS avd. Sentrum
– Sjøgata verdensarv
– Smart city

Les mer