Prosjekter

Prosjektvirksomhet er en viktig del av arbeidshverdagen vår.
I 2021 har vi 19 aktive prosjekter. Her er utvalgte prioriterte prosjekter som vi jobber med nå.

ACE Green

Øke andelen jernbanetransport av gods til og fra Nordland.

Les mer

Næringsplan

Her kan du finne den strategiske næringsplanen for Vefsn kommune, gjeldende for perioden 2021 – 2024.

Les mer

Nye Helgelandssykehuset

Ny sykehusstruktur på Helgeland.

Les mer

Helgeland Industripark

Tilrettelegge for næringsetablering på næringsarealer.

Les mer

Rekruttskole på Drevjamoen

Jobbe for en fremtidig rekruttskole på Drevjamoen.

Les mer

Utvikling av Mosjøen som regionsenter

Utvikling av Mosjøen som regionsenter og øke attraktiviteten til kommunen.

Les mer

Vefsnaprosjektene

Fiskeforvaltning, Bevaring sjøørret, Reetablering laks, Overvåkning, Friskmelding Fustavassdraget, Reetablering laksetrappene.

Les mer

Nordnorsk Matkompetanse

Nordnorsk Matkompetanse

Gjennom kompetansehevende tiltak og nettverksbygging «fra jord og fjord til bord», bidrar Nordnorsk Matkompetanse til å bygge mat og reiselivsdestinasjonen Nord-Norge.

Les mer