Prosjekter

Prosjektvirksomhet er en viktig del av arbeidshverdagen vår.
I 2022 har vi 21 aktive prosjekter. Her er utvalgte prioriterte prosjekter som vi jobber med nå.

Grønne industriprosjekter

Vi jobber hardt med å tilrettelegge for nye, grønne industrietableringer. Her kan du lese om noen av prosjektene jobber med for å skape verdens vakreste industrieventyr.

Les mer

ACE Green III

Øke andelen jernbanetransport av gods til og fra Nordland.

Les mer

Rekruttering, bolyst og attraktivitet

En viktig jobb for å lykkes med sikker rekruttering til eksisterende næringsaktører og ny grønn industri.

Les mer

Holandsvika

Utvikling av næringsarealer

Tilrettelegge for næringsetablering på næringsarealer.

Les mer

Rekruttskole på Drevjamoen

Jobbe for en fremtidig rekruttskole på Drevjamoen.

Les mer

Vefsnaprosjektene

En oversikt over de ulike prosjektene som har som mål å forvalte og bevare fiskestammer i våre vassdrag.

Les mer

Nordnorsk Matkompetanse

Nordnorsk Matkompetanse

Gjennom kompetansehevende tiltak og nettverksbygging «fra jord og fjord til bord», bidrar Nordnorsk Matkompetanse til å bygge mat og reiselivsdestinasjonen Nord-Norge.

Les mer

Startopp Nordland

Oppstarter, gründer, full av skapekraft, vilgjører, eller bare interessert i å lære hvordan etablere seg med egen virksomhet – her er noe for deg!