ACE Green III

Prosjektet ACE Green skal utvikle godslogistikken på Nordlandsbanen for å øke andelen jernbanetransporter til og fra Nordland. Samarbeidspartnerne i Mosjøen, Mo i Rana og Bodø har gjennom utviklingsarbeid i 2016 kartlagt et betydelig potensial for godsoverføring fra vei til bane i begge retninger.

ACE Green III (2022 – 2024) skal bidra til utvikling av en effektiv, grønn godskorridor mellom Nord-Norge og Europa. Flere daglige tog vil i kombinasjon med båtløsninger, grensekryssende tilbud, innovativ regional distribusjon og terminalutvikling styrker eksportveiene for sjømatnæring og industri i nord og grønn godstransport og forsyningssikkerhet generelt.

Partnere er Mosjøen og omegn næringsselskap, Rana Utvikling, Bodøregionens Utviklingsselskap, Meyership, Mo i Rana havn, Bodø havn, Helgeland havn og Klosser Innovasjon i Kongsvinger. Nordland fylkeskommune er en sentral bidragsgiver.

ACE Green III består av 4 arbeidspakker

Arbeidspakke 1: Tilrettelegge for fortsatt godsvekst på jernbanen

Arbeidspakke 2: Regional distribusjon. «First/last mile»

Arbeidspakke 3: Terminalutvikling langs korridoren.

Arbeidspakke 4: Arbeid med rammevilkår, politikk og kommunikasjon.

Snorre Lund

For ytterligere informasjon, kontakt:

Snorre Lund
snorre.lund@mon.no
Telefon: 928 39 938