Prosjekt:

ACE Green

Prosjektet ACE Green skal utvikle godslogistikken på Nordlandsbanen for å øke andelen jernbanetransporter til og fra Nordland. Samarbeidspartnerne i Mosjøen, Mo i Rana og Bodø har gjennom utviklingsarbeid i 2016 kartlagt et betydelig potensial for godsoverføring fra vei til bane i begge retninger.

Prosjektet skal bidra til å utløse potensialet ved å initiere bedre logistikkløsninger og nye togtilbud for industri og næringsliv i nord. Det vil også styrke grunnlaget for ny båtrute Bodø – Tromsø.

Prosjektet består av 3 arbeidspakker

Arbeidspakke 1: Utvikling av logistikk for økt godstrafikk på bane.
Arbeidspakke 2: Integrering av knutepunkter, bil/tog-terminaler og havner.
Arbeidspakke 3: Mer effektiv regional distribusjon – bil, båt og bane.

Mål 2020: Overføre 7.500 trailerturer fra veg til bane, til og fra Nordland pr. år.
Resultat 2020: Overført over 13.000 trailerturer fra veg til bane i Nordland.

Prosjektet avsluttes i løpet av 2020.

Snorre Lund

For ytterligere informasjon, kontakt:

Snorre Lund
snorre.lund@mon.no
Telefon: 928 39 938