Prosjekt:

Rekruttskole Drevjamoen

HV 14 er i dag lokalisert på Drevjamoen i Vefsn kommune, og ligger midt i sitt ansvarsområde som strekker seg fra trøndelagsgrensen i sør til Tysfjord i nord. I Langtidsmeldingen fra forsvarssjefen foreslås det å sentralisere rekruttutdanningen i Hæren til Terningmoen.

Vi jobber for at det skal etableres en rekruttskole for Hærens soldater på Drevjamoen som skal ivareta Brigade Nord sine rekrutter.

Helgeland Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Salten Regionråd har levert en likelydende høringsuttalelse der det støttes opp om en fremtidig rekruttskoleutdanning på Drevjamoen. Nordland Fylkeskommune står også bak prosjektet.

Espen Isaksen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Espen Isaksen
espen@mon.no
Telefon: 924 85 601