Grønne industriprosjekter i Vefsn

I forbindelse med etablering av de nye grønne industriene i Mosjøen, har MON hatt som strategi å bygge opp en prosjektportefølje som understøtter satsingene til de aktørene som etablerer seg i regionen. Prosjektene har hatt som mål å ha en tydelig grønn profil, og bidra til å gjøre kommunen attraktiv for de aktørene som henvender seg til oss. I den forbindelse av har vi bidratt både med å lede den Enova-finansierte forstudien om etablering av Mosjøen som ett av fire nasjonale hydrogenknutepunkt. Vi har også jobbet tungt med å tiltrekke oss aktører innen karbonfangst og -bruk (CCU).

CCU-strategi

Vi skal være ledende på CCU i Mosjøen. CCU handler om å benytte CO2 som en råvare til produksjon av ulike produkter som f.eks. e-fuels eller Carbon Nanofiber (CNF). Når verden skal gå fra fossile energisystemer til fornybare energisystemer, må karbonet som benyttes i blant annet drivstoff, plastproduksjon eller andre varer, erstattes med karbon fra andre kilder. Her vil CO2 være en viktig del av løsningen. I Mosjøen skal Bergen Carbon Solutions, Carbon Development Solutions og Norsk e-fuel etablere produksjonsfasiliteter, noe som gir oss helt unike muligheter til å ta en sterk posisjon som ledende innen denne nye industrien både nasjonalt og internasjonalt. Med dette fagmiljøet på plass vil vi også ønske fremtidige CCU-initiativer velkommen til vår kommune, og til å ta del på reisen mot å bli fremst i verden på CCU.

Strategisk Næringsplan 2021-2024

Innovasjonssenter CCU

MON jobber med å etablere et prosjekt for å utrede hva som skal til for å få et Innovasjonssenter for CCU etablert i kommunen. Vi er unikt posisjonert med alle leddene av CCU-verdikjeden representert i kommunen, og det gir en mulighet for oss å både showcase teknologi, men også arbeide med rammevilkår og synliggjøre CCU-miljøet vi har lokalt. Et Innovasjonssenter vil være et viktig bidrag for å jobbe frem den nye industrien, sikre kompetanse, utvikle fagmiljø for CCU lokalt, og påvirke beslutningstagere nasjonalt og internasjonalt. Det vil også styrke vår posisjon ytterligere som en av de fremste kommunene i den fremvoksende industrien.

Grønn Plattform

MON deltar i et Grønn Plattform-initiativ som handler om å utvikle og pilotere den første CCU-verdikjeden. CCU er en ny industri i tidlig fase og flere ledd i verdikjeden eksisterer ikke per i dag. I dette prosjektet er hovedmålet å utvikle og pilotere en skalerbar verdikjede innen CCU, og for oss på MON er det viktig å sikre en helhetlig og effektiv verdikjede for våre CCU-aktører.

Les om Grønn plattform her.

Ida M. Larsen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ida M. Larsen
ida.m.larsen@mon.no
Telefon: 976 91 964