Prosjekt:

Helgeland Industripark

Helgeland Industripark er et strategisk plassert område midt på Helgeland med muligheter for større etableringer innen forskjellige næringer, plassert mellom Mosjøen, Sandnessjøen og Mo.

Området har god tilgang til strøm (gunstige strømpriser og god forsyningssikkerhet), areal for større etableringer og mulighet for dypvannskai. I tillegg går jernbanen og Fylkesvei 78 gjennom området. Dette er en kombinasjon som har økende interesse, og er mangelvare i Norge og store deler av Europa.

Området er regulert gjennom områderegulering for Drevjaleira og avsatt til industri og havn.

Se Helgeland Industriparks hjemmeside

Snorre Lund

For ytterligere informasjon, kontakt:

Snorre Lund
snorre.lund@mon.no
Telefon: 928 39 938