Prosjekt:

Ny sykehusstruktur på Helgeland

Det har vært jobbet med ny sykehusstruktur på Helgeland siden 2013. Beslutningen fra helseministeren i januar 2020 innebærer to akuttsykehus på Helgeland.

Les mer om prosessen.

Klikk her for protokoll fra foretaksmøte

Espen Isaksen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Espen Isaksen
espen@mon.no
Telefon: 924 85 601