Rekruttering, bolyst og attraktivitet

Vefsn kommune har i takt med det grønne skiftet hatt en strategi om å bli en foretrukket kommune for nye, grønne industrietableringer.  I løpet av høsten 2021 har planene for fem nye etableringer på næringstomtene Nesbruket/Baustein, samt en etablering på næringstomta Holandsvika blitt offentliggjort. Blant disse finner vi Bergen Carbon Solutions, som skal etablere fullskala produksjon av karbon-nanofiber basert på CO2 som råmateriale. I tillegg skal Gen2 Energy etablere to 80 MW fabrikker for produksjon av grønt hydrogen, et omfang som vil bidra til at Mosjøen blir Norges nest største containerhavn. Den 28. februar 2022 ble det også kjent at Norsk e-Fuel skal etablere seg på næringsområdet Nesbruket, hvor de gjennom elektrolyse og fanget CO2 skal produsere syntetisk drivstoff til fly.

Utover dette skjer det et kontinuerlig arbeid for å lykkes med flere etableringer knyttet til det grønne skiftet og fremtidens industri. Andre aktører vurderer derfor også Mosjøen som lokasjon for deres virksomhet. Vefsn kommune har i dag tilgjengelig om lag 300 dekar ferdigregulert areal egnet for kraftforedlende industri og det reguleres nye områder som også vil være egnet. Det er all grunn til å anta at arealene som er tilgjengelig vil være av stor interesse for ulike industriaktører fremover.

MON – Vefsn kommunes næringsetat, ønsker gjennom et rekrutteringsprosjekt som starter opp høsten 2022 å være en aktiv bidragsyter til at til at nye etableringer og eksisterende næringsliv oppnår sine mål. Fokus på attraktivitetsarbeid, aktiv rekruttering og tilrettelegging for bo- og bli-lyst blir viktige satsningsområder for MON. Samfunnsanalysen som Samfunnsøkonomisk Analyse utfører på vegne av Vefsn kommune og Nordland Fylkeskommune vil gi viktige innspill til gjennomføringen av dette prosjektet og forventes ferdigstilt høst 2022.

 

Espen Isaksen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Olav Karlsen
olav.karlsen@mon.no
Telefon: 959 11 609

Espen Isaksen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Simon Almås
simon.almas@mon.no
Telefon: 915 18 728