Prosjekt:

Næringsplan for Vefsn kommune

MON utarbeider Vefsn kommunes strategiske næringsplan for perioden 2021-2024. Næringsplanen er rammeverket for Vefsn kommunes næringspolitikk i gjeldende planperiode, og utarbeides så kommunen kan føre en strategisk og langsiktig tilrettelegging for næringslivet.

Næringsplanen skal ha sammenheng med utfordringer og mål i kommuneplanens samfunnsdel, men også ha sammenheng med utfordringer i lokalt næringsliv. 

Næringsplanen består av en visjon, satsingsområder og tiltak. Den er utarbeidet basert på innspill fra flere spørreundersøkelser og arbeidsmøter med ulike aktører i lokalsamfunnet. I tillegg er det utarbeidet en mulighetsanalyse som ser på styrker, svakheter, muligheter og trusler for næringslivet i Vefsn kommune. Næringsplanen henger tett sammen med resultatene fra mulighetsanalysen.

Ida M. Larsen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ida M. Larsen
ida.m.larsen@mon.no
Telefon: 976 91 964