Prosjekt:

Næringsplan for Vefsn kommune

Næringsplanen er rammeverket for Vefsn kommunes næringspolitikk, og utarbeides så kommunen kan føre en strategisk og langsiktig tilrettelegging for næringslivet samt sikre utvikling og vekst i lokalsamfunnet. I tillegg har den sammenheng med de lokale utfordringene vi står ovenfor, nemlig at befolkningsutviklingen går ned mens gjennomsnittsalderen går opp.

I utarbeidelsen av næringsplanen har det vært gjennomført både åpne spørreundersøkelser, workshop med næringslivet, samt flere interne og eksterne møter for å sikre innspill fra ulike deler av lokalsamfunnet. Denne prosessen har gitt MON et godt og solid grunnlag i utformingen av både mulighetsanalysen, slagord, satsingsområder og mål innen de ulike satsingsområdene.

Slagordet til næringsplanen er; Energi i sentrum!
For MON representerer slagordet vår geografiske lokalisering, vårt fremste fortrinn, menneskelig energi, engasjement og kreativitet, og innovasjon og bærekraft. Slagordet ble til på bakgrunn av en workshop med næringslivet, og vi ønsker å invitere lokale næringslivsaktører til å bruke slagordet på sin måte og med sin tolkning når vi nå starter arbeidet med å snu de lokale utfordringene.

De tre satsingsområdene er;

  • Slagkraft for næringsutvikling
  • Attraktivt fellesskap
  • Fremtidens samfunn.

Disse tre satsingsområdene henger tett sammen, og vi er avhengig av å lykkes med alle tre skal vi få snudd de lokale utfordringene. Det første satsingsområdet, Slagkraft for næringsutvikling, handler om å posisjonere Vefsn som en næringsvennlig, ambisiøs og konkurransedyktig kommune. Det andre satsingsområdet, Attraktivt fellesskap, handler om at det skal være attraktivt å bo i kommunen vår, og vi skal vise hva vi har å by på både regionalt og nasjonalt. Det siste satsingsområdet, Fremtidens samfunn, skal stimulere til økt fokus på bærekraft, forskning og utvikling, innovasjon og det grønne skiftet.

I tillegg er det nedfelt til sammen 16 mål med tilhørende strategier som skal bidra til at vi realiserer satsingsområdene.

Les utdrag fra Strategisk Næringsplan 

Ønsker du å lese planen i sin helhet klikker du bare på bildet for å laste den ned.

Strategisk Næringsplan 2021-2024
Gjeldende næringsplan
Ida M. Larsen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ida M. Larsen
ida.m.larsen@mon.no
Telefon: 976 91 964