Prosjekt:

Utvikling av Mosjøen som regionsenter

Med støtte fra Nordland fylkeskommune og Vefsn næringsfond, og med bakgrunn i ny strategisk næringsplan for Vefsn kommune, ønsker Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF (MON) å utvikle Mosjøen som regionsenter. Dette skal gjøres ved å rette særskilt fokus på å bygge attraktiviteten til kommunen.

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å snu de lokale utfordringene; befolkningsutviklingen går ned mens gjennomsnittsalderen går opp. Gjennom en målrettet satsing skal vi ta tak i disse utfordringene.

Prosjektet består av tre deler:

  • Utarbeidelse av markedsføringsstrategi og merkevarebyggingsplan for Mosjøen. Målet er å gjøre Mosjøen by og Vefsn kommune mer synlig og attraktivt på relevante nasjonale arenaer.
  • Iverksette smartby-satsing. Vefsn kommune og Nordland Fylke ligger etter på statistikker når det kommer til deltakelse i ulike innovasjonsprogrammer. Her må det gjennomføres et kompetanseløft lokalt som bidrar til økt kjennskap om mulighetene som ligger i virkemiddelapparatene. Målet er å etablere Vefsn som innovasjonssenteret på Helgeland.
  • Regional gründersatsing. I dialog med nabokommunene er det ønskelig å iverksette en regional gründersatsing. Her skal vi drive frem og bygge opp en bred etablererservice for å stimulere til økt gründerskap i regionen vår.
Ida M. Larsen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ida M. Larsen
ida.m.larsen@mon.no
Telefon: 976 91 964