Prosjekt:

Utvikling av Mosjøen som regionsenter

Med støtte fra Nordland fylkeskommune og Vefsn næringsfond jobber MON for å utvikle regionsenteret Mosjøen og omegn som attraktivt for innbyggere og reiseliv.

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å tiltrekke seg tilflyttere/beholde innbyggere samt at deler av Mosjøen sentrum preges av tomme lokaler. I tillegg har flere statlige arbeidsplasser blitt flyttet ut av kommunen, noe som påvirker attraktiviteten.

For å svare på denne problematikken er det etablert et prosjekt som består av følgende tre deler;

  • Videreutvikle Sjøgata og se på muligheten for Sjøgata og verdensarv. Målet er å utvikle en strategi og langsiktig prosess for videreutvikling av Sjøgata, herunder se på muligheten for Sjøgata og verdensarv.
  • Gjennomføre mulighetsstudie for Mosjøen videregående skole, avdeling sentrum. Målet er ferdigstillelse av mulighetsstudie og anbefaling for videre arbeid.
  • Utvikle smartbystrategi som setter innbyggerne i sentrum, tar i bruk ny teknologi og fremmer bærekraftige løsninger og lokale arbeidsplasser.
Ida M. Larsen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ida M. Larsen
ida.m.larsen@mon.no
Telefon: 976 91 964