Rapporter og annen dokumentasjon

Rapport etter kommunal og statlig støtte og kompensasjon til virksomheter i Vefsn under pandemien:

Her kan du lese rapport med detaljer om støtteordningen «kommunal kompensasjonsordning
for lokale virksomheter» i Vefsn, samt den første støtteordninga som ble etablert på grunnlag
av midler gitt fra Vefsn kommune og «krisemidler – fase 3» fra regjeringa via NFK.


Tillegg til rapport kommunal og statlig støtte og kompensasjon til virksomheter i Vefsn under pandemien 2020-22:
Søknader og vedlegg til rapport over


Retningslinjer for delene i KOMP-ordninga:
Retningslinjer KOMP 1 og 2
Retningslinjer KOMP 3 og 6
Retningslinjer KOMP 4
Retningslinjer KOMP 7


Grunnlagsmateriale for kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter:
Prop. 79 S (2020-2021)


Tilskuddsbrev fra regjering til kommuner:
Navngitt iht terminologi i hovedrapporten. Se «Kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter i Vefsn under pandemien 2020-22»
FASE1 – Vefsn kommunes formannskap, 12.05.2020: ekstraordinært næringsfond
FASE3 – KMD, 22.06.2020: Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd Nordland fylkeskommune
KOMP1 – KMD, 25.02.2021: Tilskuddsbrev kommunal komp.ordning til lokale virksomheter
KOMP2 – KMD, 15.04.2021: Tilskuddsbrev kommunal komp.ordning til lokale virksomheter
KOMP3 – KMD, 25.06.2021: Tilskuddsbrev kommunal komp.ordning til lokale virksomheter
KOMP4 – KMD, 11.10.2021: Tilskuddsbrev kommunal komp.ordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og virksomheter
(del 5 ga ingen tildelinger til Nordland)
KOMP6 – KMD, 22.12.2021: Tilskuddsbrev kommunal komp.ordning for lokale virksomheter
KOMP7 – KDD, 28.02.2022: Tilskuddsbrev kommunal komp.ordning for lokale virksomheter