Velg en side

Etablereropplæring

Startopp Nordland er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge Nordland, Saltdal Utvikling, Rana Utvikling, Futurum, Egga Utvikling og MON, som tilbyr kurs for alle som er interesserte i å tilegne seg kompetanse rundt etablering av virksomhet.

Under kan du lese litt mer om tilbudet etablererprogram for Nordland. Leverandør av kursene er Entreprenerdy, Gründeren av kursleverandøren, Yngve Dahle, har skrevet «Entreprenørskap», en bok «for alle med ambisjoner om å etablere, forbedre eller utvikle bedriften sin. Med sitt teoretiske fundament og sine klare praktiske råd er den uunnværlig for entreprenører, forretningsutviklere, hjelpemiddelapparat, banker og investorer». Boken er pensumlitteratur for Startup Nordlands etablererkurs. Pensumet følger SEAM-modellen som også omtales under.

Å etablere en virksomhet betyr masse praktisk arbeid, og for å bli en vellykket etablerer kan det være lurt å bestemme seg for hvor mye teori man trenger. I kursdokumentasjonen er temaet viet et eget kapittel. Forfatteren har samlet en rekke kriterier, gitt av forskere og gründere, blant et hav av dokumentasjon fra tusenvis artikler. Oppsummeringen av arbeidet har ført til en modell som kalles «Seks søyler i moderne entreprenørskapsteori». Søylene representerer de mest siterte teoriene og alle brukes hyppig i arbeidet til entreprenører og hjelperne deres. Se figur under.

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre digitale etablererkurs er basert på S-E-A-M, som er en systemisk aktivitetsmetode for entreprenørskap, utviklet ved Institutt for produktutvikling og materiallære ved NTNU. Metoden består av følgende steg:

  • Formål: Hva er bakgrunnen for at du vil bli en entreprenør?
  • Ressurser: Hva slags motivasjon, kunnskap og eiendeler bygger du prosjektet ditt på?
  • Forretningsidè: Hvilket behov skal du dekke for hvilken målgruppe?
  • Forretningsmodell: Hvordan skal du klare å dekke dette behovet?
  • Målsettinger: Hvilke konkrete milepæler setter du deg i arbeidet med å dekke behovet?
  • Oppgaver: Hva må du gjøre for å nå disse milepælene?
  • Prognose: Hvordan ser økonomien i prosjektet ut?

I alle regionene av Nordland står det rådgivere klare til å hjelpe deg som etablerer videre, og vi håper du tar kontakt uansett hvilke spørsmål du har!

Sør-Helgeland: MON v/Bent Bakken tlf. 92 07 73 99, e-post bent.bakkan@mon.no

Nord-Helgeland: Rana Utvikling v/Nina Skaret tlf. 94 36 91 51, e-post nina@vextmoirana.no

Ofoten: Futurum v/Marianne Linder Olsen tlf. 40 43 81 11, e-post marianne@futurum.no

Lofoten og Vesterålen: Egga v/Marthe Hov Jakobsen tlf. 97676476

Salten:  Utvikling v/Elin Kvamme tlf. 47 70 37 05, e-post elin@saltdalutvikling.no