Tilskudd fra Vefsn næringsfond vedtatt

Fondstyret i Vefsn næringsfond har i dag gjort vedtak i årets andre runde med tildeling fra fondet. Det ble levert fire søknader, som alle var innenfor retningslinjene for fondet og alle har, i forskjellig grad sin forankring i strategisk næringsplan.

Ny interiørbutikk bidrar til liv i Sjøgata

– Ny interiørbutikk bidrar til liv i Sjøgata

Frk. Olsrud`s interiørkammers AS er en nystartet interiørbutikk i Sjøgata. Foretaket er et fint tilskudd til økt aktivitet i Sjøgata, og synes å ha valgt en stil som skiller den fra andre butikker. Tildeles inntil kr 55 000 i oppstartstilskudd.

Kulturverkstedet AS er en tradisjonell og varig kulturinstitusjon med langt flere tilbud enn kafè. Fornyelsen som Kulturverkstedet gjennomgår støttes da det er ønskelig i forhold til opprettholdelse av aktivitet i Sjøgata. Tildeles inntil kr 99 500 i utviklingstilskudd.

Straum Media AS er et medieselskap som utvikler en digital tjeneste spesielt rettet mot de ikke mobile, sårbare gruppene i samfunnet, som syke, eldre eller funksjonshemmede. Næringsfondet prioriterer innovasjon og utvikling, og ønsker at prosjektet skal lykkes. Tildeles inntil kr 110 000 i utviklingstilskudd.

Martom AS er en elektrobedrift som er sterkt fokusert på solkraft. Produktidèen er et sikkerhetssystem mot brann i solkraftsystemer. Næringsfondet prioriterer innovasjon og utvikling, og ser at, ved en vellykket utvikling kan produktet nå kundegrupper både lokalt og nasjonalt. Tildeles inntil kr 125 000 i utviklingstilskudd.

Med denne, årets andre runde er tilgjengelig beløp fra næringsfondet disponert, totalt kr 1,1 millioner, på 12 søkere.

 

 

 

Tilskuddsmottakerne blir i løpet av de kommende dagene tilbudt å signere en avtale som regulerer vilkår for utbetaling.  Avtalen presiserer at MON, som fondsforvalter ønsker å sette fokus på mottaker, og rose innsatsen for å skape verdier i Vefsn. Uansett tilskuddets størrelse, er det ment som støtte i deres videre arbeid og et bevis på at Vefsn næringsfond ønsker deres foretak velkommen det lokale næringslivet. MON ønsker lykke til med oppstart- og utviklingsarbeidet videre!