Totalknusing

Noen bedriftsnavn er bedre enn andre. I Mosjøen finner vi selskapet Totalknusing AS, noe som på en ypperlig måte beskriver deres kjernevirksomhet.

Mosjøen, 5. juli 2023

Uttak av mineraler er omstridt mange steder, også rundt om i Norge. Forskjellige stein, pukk og gruskvaliteter er nødvendige for bygging av hus, broer, demninger og metallenes viktighet for den moderne, vestlige sivilisasjonen er udiskuterbar. I Vefsn finnes god tilgang på bergarter som bidrar til produksjon av blant annet asfalt, og gir oss behagelige opplevelser på nylagt, fast dekke.

Øystein Johansen i midten, flankert av to medarbeidere i Totalknusing

Øystein Johansen i midten, flankert av to medarbeidere i Totalknusing

I dag har MON vært på befaring i Veset Massetak. Der traff vi Øystein Johansen som er daglig leder i Totalknusing AS. Han leder blant annet arbeidet med uttak og produksjon i dette 316 mål store anlegget. Gravemaskiner og store lastebiler er i stadig bevegelse. Knuseanlegget mates med stein, og produkter som pukk og grus kjøres direkte ut til kunder. Vi fikk høre om framdrift i de forskjellige delene av massetaket, om geologiske forskyvinger og om forskjellige kvaliteter på berg og stein.

Selskapet arbeider fokusert med å omstille seg med hensyn til miljømessig bærekraft. En del av dette arbeidet går ut på å elektrifisere driften. Å få elektrifisert knuseverket vil både gi miljømessig gevinst og bedre økonomi.

Produktene som hentes ut er av høy kvalitet. Steinbruddet er ansett som av Direktoratet For Mineralforvaltning som en nasjonalt viktig forekomst. Steinen brukes blant annet kan benyttes til asfaltproduksjon. Slik kvalitet må man ellers til Vesterålen i nord eller Fosen i sør for å finne. Steinen har også høy egenvekt, samt er meget hard og slitesterk, noe som er attraktivt i forbindelse med bygging av sjøledninger, moloer og elveforebygging.

Gabbro og feltspat kan sees som striper i steinbruddet

Gabbro og feltspat kan sees som striper i steinbruddet

Vi skal nå få analysert nye deler av bruddet, for å finne ut om det er drivverdige forekomster, sier Øystein Johansen. Analysene gjøres av Mosjøen Geolab.

Analysene er viktige for å gjøre riktige valg for framtidig drift i et anlegg hvor det også planlegges å legge på jord og beplante områder som ikke skal drives videre.

Vi ønsker Totalknusing lykke til med arbeidet og satsningen mot stadig bedre miljømessig drift.