Vefsn Næringsfond

I henhold til overordnede retningslinjer fra Vefsn kommune, har Vefsn næringsfond fra starten vært et redskap for å støtte utvikling av næringslivet i Vefsn.

Fondet brukes i samsvar med den til enhver tid gjeldende næringsplan for Vefsn kommune. Prosjekter som fører til utvikling av arbeidsplasser prioriteres. Det legges vekt på økt antall arbeidsplasser spesielt for kvinner og ungdom.

Hovedvirkemiddelet for fondet er tilskudd. Ordinære lån ytes ikke, da slik finansiering overlates til finansieringsinstitusjoner som bankene og Innovasjon Norge.


Det kan gis oppstartstilskudd ved bedriftsetablering, investeringstilskudd, tilskudd til forprosjekt, produktutvikling, planlegging, markedsundersøkelser og markedsføring. Mindre opplæringstiltak som normalt ikke finansieres gjennom Innovasjon Norge eller NAV kan også motta støtte.


For ytterligere informasjon se (nedlasting av pdf) retningslinjer for Vefsn Næringsfond

Skriftlige spørsmål kan rettes via e-post til bent.bakkan@mon.no